Meer
Publicatiedatum: 24-05-2018

Inhoud

Terug

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) DienstverleningToelichting

R
Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Wmo. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 48.570 worden verlaagd.