Meer
Publicatiedatum: 24-05-2018

Inhoud

Terug

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieToelichting

G
Geld

De nieuwe programmaperiode voor het Cultuur- en Erfgoedpact loopt van 2017 tot 2020 maar kon pas 1 december 2017 bij de provincie worden ingediend. De start van extra activiteiten voor Nunspeet Kunstenaarsdorp loopt gelijk op met de start van de nieuwe programmaperiode van het Cultuur- en Erfgoedpact 2017 – 2020. Voorgesteld is de budgetten van €5.000 en €5.065 over te hevelen naar 2018.

Met betrekking tot product Muziekonderwijs (6511000) is sprake van een onderschrijding van € 42.666,--.  Deze onderschrijding is te verklaren uit het gegeven dat het gereserveerde budget voor afwikkeling van het faillissement van de Muziekschool nog niet is ingezet. Daarnaast is sprake van een correctie van een 'nog te ontvangen' post uit 2015. Destijds is een terugbetaling van een subsidiebijdrage van Stichting Cultuurkust over het jaar 2014 als 'nog te ontvangen' in 2015 verwerkt, maar abusievelijk is terugbetaling in het jaar 2016 verantwoord.