Meer
Publicatiedatum: 24-05-2018

Inhoud

Terug

9.2 Burgerzaken

9.2 BurgerzakenToelichting

R
Geld

Voor de verkiezingen en het referendum zijn extra kosten gemaakt. Dit leidt aan de kostenkant tot een overschrijding van € 12.000,--.  De gemeente wordt voor het referendum via de Algemene uitkering gecompenseerd. Hiervoor ontvangt de gemeente een bedrag van € 9.000,- en wordt naar verwachting meegenomen in de Mei-circulaire 2018.  Omdat dit onderdeel is van de totale Algemene uitkering leidt dit niet tot een hogere inkomst op taakveld Burgerzaken. Het financiële effect van de Mei-ciruculaire zal in de tweede hoofdlijnenrapportage 2018 worden meegenomen.