Meer
Publicatiedatum: 24-05-2018

Inhoud

Terug

9.5 Treasury

9.5 TreasuryToelichting

R
Geld

De dividenden 2017 van Alliander, Vitens en BNG worden in verantwoord in 2018.

BNG

Over 2017 heeft de gemeente een dividend ontvangen van afgerond € 190.000,-. In de begroting 2018 is een dividendinkomst geraamd van € 125.000,-. Per saldo heeft de gemeente afgerond € 65.000,- meer ontvangen dan geraamd.

 

Vitens

De dividenduitkering van Vitens is (nagenoeg) gelijk aan de geraamde inkomsten uit de aandelen van Vitens (€ 80.000,-)

 

Alliander

Over 2017 heeft de gemeente een dividend ontvangen van afgerond € 227.000,-. In de begroting 2018 is een dividendinkomst geraamd van € 310.000,-. Per saldo heeft de gemeente afgerond € 83.000,- minder ontvangen dan geraamd.

 

Per saldo is voor de deelnemingen € 18.000,- minder ontvangen dan geraamd. Voorgesteld wordt dit nadelige resultaat te verwerken via de Algemene reserve.