Meer
Publicatiedatum: 24-05-2018

Inhoud

Terug

9.8 Overige baten en lasten

9.8 Overige baten en lastenToelichting

G
Geld

Verloop post Onvoorzien:

Stand Onvoorzien structureel per 1 januari € 64.000,-
Geen mutaties tot eerste hoofdlijnenrapportage 2018  
Stand Onvoorzien incidenteel per 1 januari € 25.500
Samenwerkingsovk. Governance gebiedsopgave Veluwe € 3.545
Stand Onvoorzien incidenteel per heden € 21.955