Meer
Publicatiedatum: 24-05-2018

Inhoud

Terug

Budget Wiltsangh

Budget WiltsanghToelichting

O
Geld

Gelet op de ontwikkelingen in de markt (sterk stijgende bouwprijzen) staan de ramingen onder druk. Op dit moment vindt de jaarlijkse actualisatie van exploitatie- en investeringsramingen plaats. De uitkomst hiervan moet aantonen of het huidig geraamd budget nog afdoende is.