Meer
Publicatiedatum: 27-08-2019

Inhoud

Terug

Opstellen Structuurvisie / Omgevingsvisie

Opstellen Structuurvisie / Omgevingsvisie
Portefeuillehouder
J. Groothuis

Het opstellen van een Omgevingsvisie is een verplichte taak in de Omgevingswet. De visie is in 2017 voorbereid