Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Programmaplan

Totaal Programma 1 Sociaal Domein

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.490 2.469 2.469 2.468
1.2 Wijkteams 383 366 358 351
1.3 Inkomensregelingen 4.854 4.854 4.854 4.854
1.5 Arbeidsparticipatie 3.403 3.302 3.031 2.869
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 2.197 2.171 2.151 2.148
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 810 805 805 800
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.428 2.423 2.423 2.423
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.203 5.271 5.272 5.278
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 52 52 52 52
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 13 13 13 13
Totaal lasten 21.833 21.724 21.427 21.255
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 20 20 20 20
1.2 Wijkteams 0 0 0 0
1.3 Inkomensregelingen 3.879 3.879 3.879 3.879
1.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 153 153 153 153
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 0 0 0 0
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 380 380 380 380
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 0 0 0 0
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal baten 4.431 4.431 4.431 4.431
Resultaat -17.402 -17.293 -16.996 -16.824

Totaal Programma 2 Onderwijs

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
2.1 Openbaar onderwijs 256 254 254 252
2.2 Onderwijshuisvesting 1.530 1.497 1.455 1.432
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.319 1.319 1.319 1.319
Totaal lasten 3.106 3.070 3.028 3.003
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
2.1 Openbaar onderwijs 8 8 8 8
2.2 Onderwijshuisvesting 19 19 19 19
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 94 94 94 94
Totaal baten 121 121 121 121
Resultaat -2.984 -2.949 -2.907 -2.881

Totaal Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
3.1 Ruimtelijke Ordening 129 129 129 129
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 328 328 328 328
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 804 793 793 793
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 138 138 138 138
Totaal lasten 1.399 1.389 1.389 1.389
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
3.1 Ruimtelijke Ordening 88 88 88 88
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 510 510 510 510
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 2 2 2 2
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 722 722 722 637
Totaal baten 1.323 1.323 1.323 1.238
Resultaat -76 -66 -66 -151

Totaal Programma 4 Volksgezondheid en milieu

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
4.1 Volksgezondheid 926 919 940 940
4.2.1 Riolering financiën 5 5 5 5
4.2.2 Riolering OR 1.003 950 930 917
4.2.3 Riolering Infra 403 402 401 400
4.3 Afval 1.960 1.960 1.960 1.959
4.4.1 Milieubeheer BeM 22 22 22 22
4.4.2 Milieubeheer ROV 192 192 192 192
4.4.3 Milieubeheer VTH 425 418 440 442
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 345 342 342 342
Totaal lasten 5.281 5.211 5.233 5.220
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
4.1 Volksgezondheid 12 12 12 12
4.2.1 Riolering financiën 1.967 1.947 1.892 1.880
4.2.2 Riolering OR 0 0 0 0
4.2.3 Riolering Infra 0 0 0 0
4.3 Afval 2.413 2.439 2.428 2.408
4.4.1 Milieubeheer BeM 0 0 0 0
4.4.2 Milieubeheer ROV 4 4 4 4
4.4.3 Milieubeheer VTH 0 0 0 0
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 389 389 389 389
Totaal baten 4.786 4.791 4.726 4.694
Resultaat -494 -419 -507 -526

Totaal Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.881 2.862 2.852 2.830
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 118 117 116 113
5.2 Parkeren 12 12 12 12
5.4 Economische havens en waterwegen 152 152 152 152
5.5 Openbaar Vervoer 248 248 248 248
Totaal lasten 3.411 3.391 3.380 3.355
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 26 26 26 26
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 27 27 27 27
5.2 Parkeren 0 0 0 0
5.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0
5.5 Openbaar Vervoer 77 77 77 77
Totaal baten 130 130 130 130
Resultaat -3.281 -3.260 -3.249 -3.225

Totaal Programma 6 Veiligheid

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.567 1.495 1.539 1.495
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 240 240 240 240
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 6 6 6 6
Totaal lasten 1.813 1.741 1.785 1.742
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 76 76 76 76
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 6 6 6 6
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 0 0 0 0
Totaal baten 82 82 82 82
Resultaat -1.732 -1.660 -1.703 -1.660

Totaal Programma 7 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
7.1 Sportbeleid en activering 75 75 75 75
7.2.1 Sportaccomodaties BeM 506 383 193 188
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte 481 477 473 441
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 299 299 299 319
7.4 Musea 39 39 39 39
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 60 60 60 60
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 20 20 20 20
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 177 177 177 177
7.6 Media 678 678 677 672
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 16 13 13 13
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.252 2.240 2.223 2.208
Totaal lasten 4.602 4.461 4.249 4.211
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
7.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0
7.2.1 Sportaccomodaties BeM 57 57 57 57
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte 79 79 79 79
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3 3 3 3
7.4 Musea 0 0 0 0
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 17 17 17 17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 5 5 5 5
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 0 0 0 0
7.6 Media 0 0 0 0
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 2 2 2 2
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 657 657 657 657
Totaal baten 821 821 821 821
Resultaat -3.781 -3.641 -3.428 -3.391

Totaal Programma 8 Economische zaken

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
8.1 Economische ontwikkeling 39 39 39 39
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 117 117 117 117
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 63 63 63 63
8.4.1 Economische promotie BeM 151 151 151 147
8.4.2 Economische promotie Financiën 65 65 65 65
Totaal lasten 435 435 434 431
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
8.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 57 57 57 57
8.4.1 Economische promotie BeM 0 0 0 0
8.4.2 Economische promotie Financiën 1.059 1.296 1.349 1.339
Totaal baten 1.116 1.353 1.406 1.396
Resultaat 681 918 971 965

Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
9.1 Bestuur 1.846 1.836 1.836 1.836
9.2 Burgerzaken 757 752 748 731
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 257 257 257 257
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 79 79 79 79
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 2.777 2.621 2.476 2.224
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 684 678 674 599
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.345 1.296 1.221 1.135
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 4.585 4.585 4.577 4.577
9.5 Treasury 835 777 720 644
9.61 OZB woningen 256 256 256 256
9.62 OZB niet-woningen 71 71 71 71
9.64 Belastingen Overig 73 73 73 73
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 214 247 276 300
9.8 Overige baten en lasten 360 1.485 1.431 1.588
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 18 18 18 18
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0 0 0 0
9.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
Totaal lasten 14.156 15.030 14.712 14.387
Baten Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
9.1 Bestuur 414 414 414 414
9.2 Burgerzaken 487 487 487 337
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 163 229 229 229
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0 0 0 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 2.760 2.604 2.459 2.207
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 50 50 50 50
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 12 12 12 12
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 101 101 101 101
9.5 Treasury 1.455 1.397 1.343 1.292
9.61 OZB woningen 2.625 2.836 2.896 2.957
9.62 OZB niet-woningen 1.337 1.363 1.390 1.417
9.64 Belastingen Overig 0 0 0 0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 33.284 33.264 33.041 32.948
9.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 14 14 14 14
9.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
Totaal baten 42.703 42.772 42.437 41.979
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 28.547 27.743 27.725 27.591
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
9.1 Bestuur 0 0 0 0
9.2 Burgerzaken 0 0 0 0
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0 0 0 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 0 0 0 0
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 0 0 0 0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 0 0 0 0
9.5 Treasury 0 0 0 0
9.61 OZB woningen 0 0 0 0
9.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0
9.64 Belastingen Overig 0 0 0 0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 0
9.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0 0 0 0
9.10 Mutaties reserves 556 386 386 386
Totaal stortingen 556 386 386 386
Onttrekkingen Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
9.1 Bestuur 0 0 0 0
9.2 Burgerzaken 0 0 0 0
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 0 0 0 0
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 0
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 0 0 0 0
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 0 0 0 0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 0 0 0 0
9.5 Treasury 0 0 0 0
9.61 OZB woningen 0 0 0 0
9.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0
9.64 Belastingen Overig 0 0 0 0
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 0
9.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra 0 0 0 0
9.10 Mutaties reserves 1.211 925 496 519
Totaal onttrekkingen 1.211 925 496 519
Mutaties reserves 655 540 111 134
Gerealiseerd resultaat 29.202 28.282 27.835 27.725