Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Actualisatie Woonvisie

Actualisatie Woonvisie
Portefeuillehouder
Groothuis Jaap
J. Groothuis

In 2017 dient de Woonvisie te worden geactualiseerd. Omdat dit eens in de 4 jaar gebeurd zijn hier geen structurele kosten voor geraamd. De woonvisie is van belang om sturing te kunnen geven aan de bestaande woningvoorraad en uitbreiding daarvan. Tevens dient de woonvisie als kapstok voor diverse onderwerpen zoals gesprekken woningbouwcorporatie, verzoeken woningbouw, prestatieafspraken (duurzaamheid) etc.