Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Extra bijdrage streekarchivariaat 2017 en 2018 ter voorbereiding aansluiting E-Depot

Extra bijdrage streekarchivariaat 2017 en 2018 ter voorbereiding aansluiting E-Depot
Portefeuillehouder
Berg Gert, van den
G. Berg, van den

Voor gemeenten is het een enorme uitdaging om digitale informatie, bijvoorbeeld ter verantwoording van bestuurlijk handelen of vanwege cultuurhistorische waarde, duurzaam toegankelijk te bewaren. Een E-depot als voorziening voor toegankelijke bewaring van digitaal archief op lange termijn ontbreekt vooralsnog bij alle deelnemende gemeenten aan het streekarchivariaat Noordwest Veluwe. Vanwege de snel voortschrijdende  digitalisering van de informatiehuishouding is het nodig om voorbereidingen te treffen voor de realisatie van een E-depot. Zonder een goedgekeurd E-Depot kan de gemeente niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot overbrenging van archiefbestanden met daarin digitale archiefbescheiden. De inrichting en het beheer van een E-Depot dat voldoet aan de relevante eisen van de Archiefwetgeving in Nederland is voor (kleinere) gemeenten kostbaar. Daarom dient er gekeken te worden naar de aansluiting in een groter verband. De feitelijke aansluiting bij een E-depot vormt maar een klein deel van de inspanningen die het kost de informatievoorziening te laten voldoen aan de vereisten van zo’n E-Depot. Er is echter vooronderzoek nodig ten behoeve van een later te nemen bestuurlijke besluit over aansluiting bij een E-Depot. Om één en ander te realiseren moeten per gemeente stappen worden gezet om aansluiting op termijn te realiseren. Een projectmatige aanpak is gewenst. De Archiefcommissie stelt daarom voor dat het Streekarchivariaat optreedt als regisseur. Voorgesteld wordt om in het kader van bovengenoemde ontwikkelingen voor 2017 en 2018 een extra bijdrage voor het streekarchivariaat beschikbaar te stellen. Het vooronderzoek zal worden uitgevoerd door een tijdelijk door het Streekarchivariaat aan te trekken gekwalificeerde medewerker. Naast de genoemde inzet via het Streekarchivariaat dient er rekening te worden gehouden met een ambtelijke inzet van 400 uur per jaar.