Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Formatie afdeling BeM, team Samenleving - 1 fte - jeugd

Formatie afdeling BeM, team Samenleving - 1 fte - jeugd
Portefeuillehouder
Berg Gert, van den
G. Berg, van den

Sinds 2015 geven gemeenten invulling aan hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden ingevolge de transities in het sociaal domein. Met een ‘gedoceerde’ structurele capaciteit en tijdelijke externe ondersteuning zijn taken opgenomen. Inmiddels is de ‘transformatie-fase’ (de daadwerkelijke omzetting van de nieuwe uitgangspunten in de systemen) in gang en zijn nadere ervaringen opgedaan met de nieuwe workload waarvoor wij staan gesteld. Daarbij zijn de feitelijke omstandigheden van de bedrijfsvoering betrokken. Onder meer de afbouw van tijdelijke ondersteuning die nu nog meewerkt. Tegen deze achtergrond brengen wij als Nieuw Beleid in de aanstelling van 2 fte beleidsmedewerkers Sociaal Domein, die binnen het bereik van Jeugd en (Passend) Onderwijs, werkzaam zijn. De taakomvang en werkzaamheden geven een structureel takenpakket dat voldoende kwantitatieve en kwalitatieve formatie vereist voor een goede uitvoering. In de totale afweging wordt, voordat definitieve voorstellen richting het gemeentebestuur worden gedaan, betrokken de maximale ‘spankracht’ die binnen de bestaande formatie beschikbaar is en de wettelijke en bestuurlijke ambities die moeten worden ingelost.