Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2017 voortgezet

Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2017 voortgezet
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2017 voortgezet. Daarna wordt bezien hoe dit verder vorm wordt gegeven