Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Implementatie zaakgericht werken

Implementatie zaakgericht werken
Portefeuillehouder
L. Maas, van der
Maas Leen, van de

In 2016 is gestart met de invoering van het zaakgericht werken. Hiervoor is externe ondersteuning van dhr. Lam beschikbaar. De invoering van het zaakgericht werken is volgens planning eind 2016 zo goed als afgerond. Momenteel blijkt dat we om onze planning te halen, op diverse gebieden afhankelijk zijn van (technische) oplossingen van leveranciers. De kans bestaat dat de implementatie van het zaakgericht werken hierdoor vertraagd en langer voorzien moet worden in externe inhuur. Het beschikbare personeelsbudget is in deze situatie (zoals ook is gebleken in 2016) niet toereikend. Omdat de inschatting reëel is dat enige vorm van externe ondersteuning nodig is wordt voorgesteld nu al een budget beschikbaar te stellen.