Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

In 2016 en 2017 wordt bezien op welke wijze de ontwikkeling van de Randmeerkust van een kwaliteitsimpuls voorzien kan worden

In 2016 en 2017 wordt bezien op welke wijze de ontwikkeling van de Randmeerkust van een kwaliteitsimpuls voorzien kan worden
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In 2016 en 2017 wordt - mede in overleg met de provincie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en aanwezige marktpartijen - bezien op welke wijze de ontwikkeling van de Randmeerkust van een kwaliteitsimpuls voorzien kan worden. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden