Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Inhuurbudget

Inhuurbudget
Portefeuillehouder
L. Maas, van der
Maas Leen, van de

In het verleden is de keuze gemaakt om het budget voor inhuur personeel te schrappen. Regelmatig is inhuur in diverse afdelingen/teams echter wel noodzakelijk. Dat leidt er toe dat er een overschrijding van het personeelsbudget plaatsvindt. Om deze overschrijding te neutraliseren is achteraf alsnog extra budget nodig. In het kader van een zuivere P&C-cyclus wordt voorgesteld om voor situaties van “piek en ziek” opnieuw structureel een budget voor inhuur personeel in te stellen van € 75.000,= per jaar.