Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Inrichten centrum en marktplein: Uitvoering detailshandels- en centrumvisie 2030

Inrichten centrum en marktplein: Uitvoering detailshandels- en centrumvisie 2030
Portefeuillehouder
Groothuis Jaap
J. Groothuis

In december 2015 is de detailhandel-/centrum visie 2030 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is de doelstelling geformuleerd: Nunspeet beschikt over een toekomstbestendig, levendig en gezellig centrum en een compact kernwinkelgebied dat regionale betekenis heeft. De basis om dit te bereiken ligt in het gefaseerd uitvoeren van het opgenomen actieplan in deze Detailhandels- en Centrumvisie 2030 door het beschikbaar stellen van budget. Met het gevraagde budget zal uitvoering worden geven aan ambitie 4 uit het collegeprogramma: inzetten op ‘verlevendiging’ van het Marktplein na afstemming met betrokken part?en. Een openbaar kunstwerk is onderdeel van het actieplan voor de inrichting van het centrum en marktplein in 2018. Ook onderzoek en evaluatie van de acties maken deel uit van het uit te voeren beleid.

Aanschaf van geo-modules voor efficiëntieverbetering en wettelijke verplichtingen

Het betreft een drietal modules:

  • Ontsluiten van informatie op mobile devices. Met NedGlobe Mobile kunnen medewerkers eenvoudig (geo-)informatie raadplegen en fouten melden in het veld. De efficiëntie zit in het beschikbaar zijn van alle beschikbare informatie en niet alleen wat op een analoge uitdraai van kantoor was meegenomen. Kan worden gebruikt door alle daarvoor geautoriseerde gebruikers
  • Globespotter PRO. Globbe spotter is een veel gebruikt programma voor het raadplegen van Cyclomedia’s (straatbeeldfoto’s) met deze uitbreiding kunnen kaartlagen geprojecteerd worden in deze foto’s. Zo wordt duidelijk waar b.v. de kadastrale grens zich bevind. Ook kunnen uit de foto’s metingen worden verricht.
  • Ontsluiten BRK(kadaster) op CAD systemen. Oude LKI leveringen worden gestopt. Alleen de nieuwe BRK manier blijft. Deze aanpassing is noodzakelijk (wettelijk verplicht) om CAD systemen (IGOS) te kunnen laten werken met de kadastrale kaart.