Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Invullen vacature groene boa domein II

Invullen vacature groene boa domein II
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

De afgelopen jaren is de handhavingsuitvoering voor het overgrote deelgrote deel geleverd door twee parttime boa’s.  Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het beleid gewijzigd t.a.v. de arbeidsvoorwaarden en opleiding van de boa en is het niet meer mogelijk de handhaving door een parttime boa uit te laten voeren. Daarmee kan de benodigde toezicht/handhaving in de gemeentelijke natuurterreinen niet meer worden uitgevoerd.

Het collegebesluit op 12-04-2016 geeft aan de benodigde extra capaciteit toezicht/handhaving aan te vragen als nieuwbeleid PB 2017-2020. Het betreft het aantrekken van groene boa, domein II voor de natuurterreinen gemeente Nunspeet en buitengebied met een eenmalige investering van een dienstauto.