Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Na het in kaart brengen van de behoeften van een bewaakte fietsenstalling wordt in 2017 verdere invulling gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek

Na het in kaart brengen van de behoeften van een bewaakte fietsenstalling wordt in 2017 verdere invulling gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom