Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Oostelijke rondweg

Oostelijke rondweg
Portefeuillehouder
Groothuis Jaap
M.W. Storteboom

In de raadsvergadering van 31 maart 2016 is een herziening van de kostenraming voor de Oostelijke rondweg vastgesteld. Er is ingestemd met het advies de financiële consequenties van deze herziening mee te nemen als nieuw beleid voor de Programmabegroting 2017-2020.