Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Taxatie gemeentelijke gebouwen ten behoeve van de opstalverzekering

Taxatie gemeentelijke gebouwen ten behoeve van de opstalverzekering
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Met betrekking tot onze opstalverzekering zijn onze gebouwen in 2004 voor het laatst getaxeerd, waarna jaarlijks een indexcorrectie is toegepast. Wettelijk gezien is de geldigheid van een taxatierapport echter 6 jaar. Wanneer bij schade aan een pand blijkt dat de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke waarde, lopen wij hiermee enig risico op onderverzekering. Dit risico kan worden ondervangen door middel van taxatie. De taxatie dient te geschieden conform artikel 7:960 BW (deskundigentaxatie) en op basis van herbouwwaarde. Met name bij onze schoolgebouwen (inclusief inventarissen), het gemeentehuis, recreatiecentrum De Brake enz. is een geldig taxatierapport van groot belang. In 2004 zijn de kosten via een begrotingswijziging beschikbaar gesteld vanuit de post onvoorzien incidenteel 2004.