Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Uitbreiding formatie Duurzaamheid

Uitbreiding formatie Duurzaamheid
Portefeuillehouder
Berg Gert, van den
G. Berg, van den

Om invulling te kunnen geven aan het actieplan duurzaamheid en de daarbij behorende uitvoeringsplannen is het wenselijk hiervoor formatie beschikbaar te stellen.