Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Verbetering toegankelijikheid voorschoolse voorzieningen (peuters en kostwinnersgezinnen)

Verbetering toegankelijikheid voorschoolse voorzieningen (peuters en kostwinnersgezinnen)
Portefeuillehouder
L. Maas, van der
Maas Leen, van de

Het rijk en gemeenten (bestuur VNG) hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over de inzet van eigen middelen ter verbetering van de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen. Gemeenten en Rijk nemen daarin allebei hun verantwoordelijkheid. Gemeenten zetten zich actief in om een aanbod te financieren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. Het rijk financiert het aanbod voor de groep peuters met recht op kinderopvangtoeslag. Het is aan de gemeente om ouders te stimuleren om hun peuter aan te melden bij een voorschoolse voorziening.