Meer
Publicatiedatum: 10-01-2017

Inhoud

Terug

Verhoging onderhoudsbudget software algemeen

Verhoging onderhoudsbudget software algemeen
Portefeuillehouder
L. Maas, van der
Maas Leen, van de

Door de verschuiving van aanschaf van de software naar huur van de PinkRoccade software moet het budget voor onderhoud software worden verhoogd. Het gaat hier om software die al eerder in de begroting is opgenomen, maar nog is aangevraagd op basis van oude prijsindicaties waarbij er uitgegaan is van aanschaf van de software (het betreft € 9.000,--).

Daarnaast heeft Pink Roccade een prijsverhoging doorgevoerd. Op 14 april 2015 heeft het college de prijsverhoging geaccepteerd. Besloten is dit in de hoofdlijnenrapportage te verwerken. Dit is ook gebeurd, maar niet verwerkt in de begroting. Voorgesteld wordt daarom dit alsnog te verwerken (het betreft € 65.800,--).