Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terug dringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaarhouden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Wat gaan wij doen?

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Wat gaan wij doen?

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 5

Budgetten programma 5

Wat gaan wij doen?