Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 202--2023 (wordt 4e kwartaal 2019 vastgesteld)
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2019-2022
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
  • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet

Wat willen we bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Zo gaan we dat doen

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Zo gaan we dat doen

In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Zo gaan we dat doen

Ondermijning wordt actief bestreden.

Zo gaan we dat doen

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Zo gaan we dat doen

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Zo gaan we dat doen

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Zo gaan we dat doen

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Zo gaan we dat doen

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6

Zo gaan we dat doen

Gemeentelijke indicatoren programma 6

Budgetten programma 6

Zo gaan we dat doen