Overzicht indicatoren

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren team Financiën

Terug naar navigatie - Indicatoren team Financiën
Beoordeling van de Waarderingskamer

Algemene toelichting: De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden aan belanghebbenden.

Middels het toekennen van sterren geeft de Waarderingskamer een oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente waarbij 1 ster ingrijpen door de Waarderingskamer betekent en 5 sterren een uitstekende uitvoering weergeeft.
Frequentie: jaarlijks, 4e kwartaal(rapportage)
Streefwaarde: minimaal 4 sterren

Bron: website: www.waarderingskamer.nl

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 4 4 4 5 5 0

Indicatoren team Openbare Ruimte

Terug naar navigatie - Indicatoren team Openbare Ruimte
Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

In kwartaal 1 van 2022 (januari) wordt het GVVP vastgesteld door de gemeenteraad. 

Naar verwachting kan in de 2e kwartaalrapportage van 2022 deze indicator behandeld worden.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 3 Afgehandelde actiepunten -
3e kwartaalrapportage 3 Afgehandelde actiepunten -
2e kwartaalrapportage 3 Afgehandelde actiepunten -
4e kwartaalrapportage 3 Afgehandelde actiepunten 0 Afgehandelde actiepunten

Verkeersveiligheid

Middels vier andere indicatoren (kpi's)  worden  de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop. 

Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend?

Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie.

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2017 2018 2019 2020 2021
3e kwartaalrapportage 70 - - - - -
4e kwartaalrapportage - 199 183 181 140 128

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
4e kwartaalrapportage 21 Aangebrachte voorzieningen 0 Aangebrachte voorzieningen

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 10 % van de onderhoudsbegroting wegen 11 % van de onderhoudsbegroting wegen
2e kwartaalrapportage 51 % van de onderhoudsbegroting wegen 22 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage 58 % van de onderhoudsbegroting wegen 35 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage 98 % van de onderhoudsbegroting wegen 0 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiële schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020 2022 2017 2019 2018 2021
1e kwartaalrapportage 1 0 - - - -
2e kwartaalrapportage 1 0 1 1 - -
3e kwartaalrapportage - 0 - - 2 -
4e kwartaalrapportage 1 - - - - 0

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 6 0 2 1 0 5
2e kwartaalrapportage 9 4 7 6 2 4
3e kwartaalrapportage 6 3 10 8 8 5
4e kwartaalrapportage 3 5 2 2 4 0

Ongevallen met alleen materiële schade

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 36 36 32 29 20 20
2e kwartaalrapportage 41 41 43 24 30 21
3e kwartaalrapportage 41 51 34 29 30 14
4e kwartaalrapportage 50 38 49 33 31 0

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2021 2022 2018 2020 2019
1e kwartaalrapportage 1 1 0 - - -
2e kwartaalrapportage 1 1 1 1 1 -
3e kwartaalrapportage - 1 0 - - 1
4e kwartaalrapportage 4 - 0 2 4 -

E-oplaadpunten auto’s

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

In Nunspeet zijn 20 openbare laadpalen en (voor zover bekend) 11 particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 14 voorzieningen 14 voorzieningen 16 voorzieningen 18 voorzieningen 20 voorzieningen 0 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening 0 voorziening

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen (OV-beleid)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 24 % van het totale areaal 25 % van het totale areaal 28 % van het totale areaal 0 % van het totale areaal

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 8,15 % 3,43 %
2e kwartaalrapportage 40,46 % 64,49 %
3e kwartaalrapportage 49,47 % 77,47 %
4e kwartaalrapportage 90,05 % 0 %

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Terug naar navigatie - Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie
Sociale en fysieke veiligheid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema’s leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht.  In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2021 volgt in de loop van 2022.

Boekwerk 2017 2018 2019 2021 2022
4e kwartaalrapportage 7,5 (Waardering van 1 -10) 7,4 (Waardering van 1 -10) 7,6 (Waardering van 1 -10) 7,6 (Waardering van 1 -10) 0 (Waardering van 1 -10)

Overlast personen met verward gedrag

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 114 201 148 148 0

Jeugdoverlast

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 116 136 195 253 0

Misdaadcijfers

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 735 780 793 834 0

Drugsoverlast

De jaarcijfers 2021 volgens in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 60 74 35 59 0

Aantal vernielingen

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 66 64 96 99 0

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 735 780 793 834 0

Aantal vermogensmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 83 107 148 142 0

Aantal geweldsmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 54 53 60 66 0

Indicatoren team Publiek

Terug naar navigatie - Indicatoren team Publiek
Burgerpeiling

Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10.  De resultaten 2021 worden in december verwacht.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2021 2022
per ultimo 7 7 0

Ondernemerspeiling

2019 - het betreft hier enkel de waardering voor  de gemeentelijke dienstverlening

- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: vestigingsklimaat 6,9: woon- en leefklimaat 7,6

Ondernemerspeiling wordt eens in de 2 jaar uitgevraagd m.i.v. 2022 en weer gegeven in een cijfer tussen 0 en 10.

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
4e kwartaalrapportage 6,6 0

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 -
2e kwartaalrapportage 0 -
3e kwartaalrapportage 0 -
4e kwartaalrapportage 0 7,1

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
2e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
3e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
2e kwartaalrapportage 78 Cijfer (1 tot 10) -
3e kwartaalrapportage 78 Cijfer (1 tot 10) -
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Q4 - gekozen via NVVB dashboard in 2022 klantfeedback voor team burgerzaken te verzamelen. Implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
2e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
3e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) 0 Cijfer (1 tot 10)

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

De invoering van Djuma loopt volgens planning. Vanaf januari 2022 wordt ook de klantcontact module uitgerold waarin de terugbelnotities worden genoteerd. Vanuit daar worden ze maandelijks in het MO gedeeld

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)
Aantal meldingen 2019                                 : 3237
Aantal meldingen 2020                                 : 3904
Aantal meldingen 2021                                 : 4493
Aantal meldingen 2022 1e kwartaal         : 1088

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 Aantal -
2e kwartaalrapportage 0 Aantal -
3e kwartaalrapportage 0 Aantal -
4e kwartaalrapportage 0 Aantal 0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Totaal aantal afspraken in JCC tov aantal waarvan via internet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 64 % van totaal aanvragen -
2e kwartaalrapportage 66 % van totaal aanvragen -
3e kwartaalrapportage 61 % van totaal aanvragen -
4e kwartaalrapportage 0 % van totaal aanvragen 61,9 % van totaal aanvragen

Indicatoren team ROV

Terug naar navigatie - Indicatoren team ROV
Aantal ondersteunde CPO’s

Jaarlijks is er een budget beschikbaar van € 60.000,- op basis van dit budget kunnen 2 CPO verenigingen worden ondersteund, dit zijn meetbare gegevens net als het aantal locaties waar ontwikkeling op basis van CPO mogelijk wordt gemaakt. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2020 is de CPO vereniging de Toekomst opgericht voor de ontwikkeling van 9 woningen op de locatie Elspeterbosweg 7-9.  Voor de  begeleidings- en opstartkosten heeft  het bestuur van de vereniging  een subsidie en een renteloze lening aangevraagd beide zijn toegekend in  2021. 

In 2021 wordt één CPO-vereniging ondersteund, het gaat in dit geval om CPO-vereniging de Toekomst. Deze vereniging gaat 9 woningen ontwikkelen op de locatie Elspeterbosweg 7-9 te Vierhouten. 

 

 

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 2 1 1 0

Aantal nieuwe wooneenheden

Jaarlijks in de 4e kwartaalrapportage op basis van eigen administratie. Een onderdeel hiervan is het Woningbouw Op Maat.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2021 zijn er in het kader van WOM 22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk 17 zijn toegekend die goed zijn voor een voorgenomen realisatie van 102 woningen.  Aangetekend dient te worden dat het gaat om voorgenomen  plannen voor woningbouw. Terugkijkend op 2020, in 2020 zijn  er in de gemeente Nunspeet 298 woningen gereed gemeld bij het CBS,  hierbij gaat het ook om 68 wooneenheden in de Bunterhoek.  

Over het aantal  gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 3e kwartaal van  2022 worden gerapporteerd. 

 

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
ultimo 135 255 0 0

Aantal verstrekte startersleningen

Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het eerste half jaar 2021 zijn er 4 startersleningen verstrekt, in vergelijking met het eerste half jaar 2020 zijn dit er 3 minder.  De verwachting is wel dat er in 2021 minder startersleningen worden verstrekt omdat er weinig woningen worden aangeboden in de prijscategorie tot € 265.000,- 

In het tweede  half jaar 2021 zijn er 2 startersleningen verstrekt. Totaal komen we in 2021 uit op 6 verstrekte startersleningen. In vergelijking met 2020 is dit een derde van het aantal leningen dat in dat jaar is toegekend. 

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2020 2021 2022 2019
1e kwartaalrapportage 6 leningen 2 leningen 0 leningen -
2e kwartaalrapportage 6 leningen 2 leningen 0 leningen -
3e kwartaalrapportage 18 leningen 1 leningen 0 leningen 10 leningen
4e kwartaalrapportage - 6 leningen 0 leningen -

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

In het kader van WOM worden de gegevens van de locatie net als de gegevens over de doelgroep geregistreerd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf (4e kwartaalrapportage).

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In de toegekende initiatieven voor WOM zijn er 4 initiatieven die zich richten op /bouwen voor de doelgroep ouderen, het gaat hierbij om 50 appartementen voor ouderen. 

Boekwerk 2021 2022
4e kwartaalrapportage 4 6

Gemiddelde wachttijd huurwoning

Gegevens over de wachttijden voor een huurwoning en doorstroming worden geregistreerd in het woonruimte verdeelsysteem Noord-Veluwe. De jaarlijkse rapportage van deze gegevens verschijnt jaarlijks rond Q2. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar. Het rapportagemoment sluit aan op het moment waarop de gemeente over de informatie beschikt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2020 bedroeg de slaagkans op een sociale huurwoning in Nunspeet 21% dit is iets lager dan de slaagkans in 2019(25%). De stijging in 2019 werd veroorzaakt door het toevoegen van  20 sociale huurwoningen en het toepassen van het experimenteerartikel uit de huisvestingsverordening waardoor er door deze toevoeging 40 huishoudens aan een woningen zijn geholpen.  

De gegevens over de slaagkans in 2021 verschijnen naar verwachting in Q2 van het volgende jaar. 

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
2e kwartaalrapportage 25 % 21 % 0 % 0 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

 • Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
 • Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
 • Sociale koop (tot € 200.000),-:
 • Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
 • Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
 • Dure koop (€ 350.000,- en meer):

Woningbouw Op Maat. Een voorwaarde om voor een plan goedkeuring te krijgen is dat het woningsegment en de doelgroep aansluit bij de woonvisie. Het nadeel is dat deze gegevens gaan over een relatief laag aantal woningen dat aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

In 2021 zijn er in het kader van WOM  22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk  17 zijn toegekend die goed zijn voor voorgenomen realisatie van 102 woningen.
Nagenoeg de helft van de initiatieven voorziet in de realisatie van woningen/appartementen voor senioren  en anders voor 1 – 2 persoonshuishoudens(dit kunnen ook senioren zijn), doelgroepen waarvoor op basis van de woonvisie gebouwd moet worden.

 

Boekwerk 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 10 17 12

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:
Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 17,35 % 6,08 % 0 % 46 % 10 %
2e kwartaalrapportage 48,7 % 6,08 % 33,57 % 47 % 30 %
3e kwartaalrapportage 48,7 % 78,04 % 33,9 % 67 % 30 %
4e kwartaalrapportage - - - 70 % 0 %

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat
 • Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.
  • Waardering landschap
  • Waardering functies
  • Waardering woonomgeving
  • Waardering ontwikkelmogelijkheden

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet gewaardeerd op een 7,0.
 
Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.
 
Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2018 2021
4e kwartaalrapportage 7 7,1

Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De samenwerking in NEO verband is geëvalueerd en wordt enkel gecontinueerd op kennisdeling. Er is al een Omgevingsvisie. Er wordt momenteel gewerkt in een programmastructuur waarin diverse werkgroepen onderdelen van de implementatie voor haar rekening nemen oa Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie en implementatie software.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2022 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 60 % - - -
2e kwartaalrapportage 65 % - - -
3e kwartaalrapportage 70 % 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage 0 % - - 50 %

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Het streven is de verordeningen in 2021 te hebben geanalyseerd en indien van toepassing te hebben geharmoniseerd volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2022 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 0 % - - -
2e kwartaalrapportage 25 % - - -
3e kwartaalrapportage 25 % 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage 0 % - - 20 %

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:
Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2022 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 60 % - - -
2e kwartaalrapportage 60 % - - -
3e kwartaalrapportage 70 % 10 % 30 % -
4e kwartaalrapportage 0 % - - 60 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:
De omgevingsplannen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Nunspeet gereed en up to date

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2022 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 40 % - - -
2e kwartaalrapportage 45 % - - -
3e kwartaalrapportage 45 % 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage 0 % - - 30 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:
Het benaderen van de klant (burger) en het mogelijk benaderen van de gemeente Nunspeet door de burger via verschillende kanalen

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2022 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 30 % - - -
2e kwartaalrapportage 30 % - - -
3e kwartaalrapportage 30 % 10 % 20 % -
4e kwartaalrapportage 0 % - - 20 %

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:
Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.

Indicator wordt een keer per 3  jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2021 2022
4e kwartaalrapportage 7 7,1 0

Uitnutting begroting

Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages). 

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 17,35 % 6,08 % 31,77 % 46 % 30 %
2e kwartaalrapportage 48,7 % 6,08 % 33,57 % 47 % 0 %
3e kwartaalrapportage 48,7 % 78,04 % 33,9 % 67 % 0 %
4e kwartaalrapportage - - - 70 % 0 %

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Terug naar navigatie - Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:
Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 16 8 32
2e kwartaalrapportage 22 23 39
3e kwartaalrapportage 16 20 24
4e kwartaalrapportage - 31 0

Indicatoren team Samenleving

Terug naar navigatie - Indicatoren team Samenleving
Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (1.061.589). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (332.159). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 312.962.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 1061589 1524757
2e kwartaalrapportage 332159 466553
3e kwartaalrapportage 828005 508000
4e kwartaalrapportage 1225000 0

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (585.848). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (135.259). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 142.679.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 585848 559046
2e kwartaalrapportage 135259 102557
3e kwartaalrapportage 284658 105000
4e kwartaalrapportage 428000 0

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (3.589.000). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (1.025.442). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 961.067

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 3589000 4245599
2e kwartaalrapportage 1025442 908724
3e kwartaalrapportage 2097000 1001072
4e kwartaalrapportage 3045000 0

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 28 28
2e kwartaalrapportage 19 21
3e kwartaalrapportage 21 24
4e kwartaalrapportage 22 0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (38.453). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (17.482). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs € 16.472.

Toelichting afwijking groter dan 10%: bij residentiële hulp gaat het om een gemiddelde jaarbedrag van 60 tot 80 K op jaarbasis. Er zijn de afgelopen periode in Nunspeet meer kinderen in duurdere zorgvormen ingestroomd.

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 38453 58644
2e kwartaalrapportage 17482 22216
3e kwartaalrapportage 39428 21166
4e kwartaalrapportage 55691 0

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 48 45
2e kwartaalrapportage 37 27
3e kwartaalrapportage 39 22
4e kwartaalrapportage 41 0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (12.205). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (3.665). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs  3.397.

Toelichting afwijking groter dan 10%: naarmate het jaar vordert stijgt de gemiddelde prijs per cliënt. Op basis van in- en uitstroom zal het gemiddelde bedrag nooit boven het jaarbedrag per kind per jaar uitkomen.

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 12205 12423
2e kwartaalrapportage 3665 3662
3e kwartaalrapportage 7299 4772
4e kwartaalrapportage 10441 0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: het betreft hier de optelsom van het aantal unieke cliënten die ambulante hulp hebben ontvangen.

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 648 712
2e kwartaalrapportage 431 541
3e kwartaalrapportage 547 536
4e kwartaalrapportage 613 0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: De kosten Ambulant zijn hoger dan in de vergelijkende periode 2020. Dit zit in vrijwel alle categorieën.  Op de GGZ ambulant zit de grootste overschrijding op Hoog Specialistisch en daarnaast zowel op basis als specialistische GGZ. De stijging vloeit voornamelijk voort uit de kosten per cliënt en niet uit de groei in het aantal cliënten. Voor een nadere duiding zou op casus niveau gekeken moeten worden naar het verhaal achter deze cliënten: wat is de vraag/problematiek. Wat zetten we in en hebben we dat op een goede manier gedaan. Is er een verklarende analyse gemaakt,  hebben we ingezet op in een keer goed. 

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 5539 5963
2e kwartaalrapportage 2379 1680
3e kwartaalrapportage 3956 1870
4e kwartaalrapportage 4968 0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden.
Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calulatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 112 % 100 %
2e kwartaalrapportage 100 % 100 %
3e kwartaalrapportage 106 % 100 %
4e kwartaalrapportage 106 % 0 %

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Pas in de loop van 2022 zijn  de definitieve cijfers over 2021 bekend.

Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

 • Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie
 • Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
3e kwartaalrapportage 40 34 33 37 0

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Vanwege de rijksuitkering OAB (Onderwijsachterstandenbeleid) in het 2e kwartaal is de uitnutting lager.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 18,28 % 0,01 %
2e kwartaalrapportage 15,14 % 10,67 %
3e kwartaalrapportage 29,14 % 30,1 %
4e kwartaalrapportage 47,22 % 0 %

Inwoners ervaren goede gezondheid

Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners  een goede tot zeer goede gezondheid ervaart. Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

 

Gerelateerde KPI's:

 • Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
2e kwartaalrapportage 92 % 0 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Met dit percentage wordt weer gegeven hoeveel procent van de zuigelingen (leeftijd 2 jaar) volledig is gevaccineerd.

 

Gerelateerde KPI:

 • Vaccinatiegraad  - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

periode ultimo 2017 ultimo 2018 ultimo 2019 ultimo 2020 ultimo 2021 ultimo 2022
Volledige vaccinatie zuigelingen 74,8 % 73,8 % 73,7 % 72 % 76,1 % 0 %

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage over 2022 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2020 2021 2022
Kompas Volksgezondheid NOG 90 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder - - -
Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar) - 88 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder - -
2e kwartaalrapportage - - 92 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder 0 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

Deze indicator geeft  weer welk percentage van de zuigelingen geen enkele vaccinatie heeft gehad.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode ultimo 2017 ultimo 2018 ultimo 2019 ultimo 2020 ultimo 2021 ultimo 2022
Geen vaccinatie zuigelingen 18,9 % 17,9 % 20,9 % 20,6 % 17,4 % 0 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 73,6 % 69,94 %
2e kwartaalrapportage 75,83 % 63,85 %
3e kwartaalrapportage 96,67 % 85,9 %
4e kwartaalrapportage 96,72 % 0 %

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Rapportage 2022 is cijfers over 2021.  Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 53 % 58 % 0 %

Percentage lidmaatschap sportbond

Deze cijfers worden één keer per jaar uitgevraagd. In 2019 zijn de cijfers niet uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2020 2021 2022
ultimo 23,8 % 23 % 23 % 0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek )

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2020 2021 2022
ultimo 49,8 % 49 % 53 % 0 %

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

De gegevens zijn uitgevraagd bij het Noord Veluws Museum en worden op korte termijn aangeleverd en vervolgens ingevoerd.

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%. In 2021 had het Noord-Veluws Museum (slechts) 9.300 bezoekers, mede door de derde lockdown in de eerste helft 2021. Ten opzichte van 2020 betekent dat een verdere terugloop van – 19%!

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 100 % -66 % -19 % 0 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens over 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en volgen bij de volgende kwartaalrapportage.

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

Bezoekers (2020) 208.839 (=100%).  Leden: 27394 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68,1%

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

 

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 100 % -48,6 % 0 % 0 %

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 %

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de twee jaar uitgevraagd. De eerst volgende keer is in 2022.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2021 2023
4e kwartaalrapportage 8,2 % 0 % 0 %

Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod van Nunspeet promoten en op peil houden/verbeteren voor zowel ondernemers, bezoekers en bewoners

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”.

Let op: Deze indicator kan pas aan het begin van het jaar 2022 worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.

Boekwerk 2021 2022
4e kwartaalrapportage 0 % van de projecten 0 % van de projecten

Belangstelling Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De forse afname van het aantal bezoekers is een  gevolg van de coronapandemie.

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 33000 11234 9300 0

Belangstellingspercentage overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 %

Belangstelingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De belangstelling wordt uitgedrukt in het aantal uitleningen. Het jaar 2017 dient als basis (211.317 uitleningen) 100%.

2018     214180    101,4%

2019     227607    107,7%

2020     226249    107,7%

 2021    191432     90,6 %

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 100 % 101,4 % 107,7 % 215,4 % 90,6 % 0 %

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Er ontstaat een forse onderuitputting op de kapitaallasten als gevolg van het nog niet in gebruik zijn van de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad.

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 13,66 % 8,33 %
2e kwartaalrapportage 29,23 % 14,9 %
3e kwartaalrapportage 23,11 % 0 %
4e kwartaalrapportage 54,36 % 0 %

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 0,9 % 1,38 %
2e kwartaalrapportage 35,41 % 16 %
3e kwartaalrapportage 59,37 % 61 %
4e kwartaalrapportage 70,69 % 0 %

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

 

Boekwerk 2017 2018 2022
ultimo 792000 810300 0

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 2699 2694 2729 2795 0 0

Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet.

Het percentage van 2021 is 7.8%, dit is vergeleken met Gelderland (5.7%) en Nederland (6.4%) zeer hoog.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 8,9 % van de totale werkgelegenheid 8,7 % van de totale werkgelegenheid 8,8 % van de totale werkgelegenheid 7,9 % van de totale werkgelegenheid 7,8 % van de totale werkgelegenheid 0 % van de totale werkgelegenheid

Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 % van totale budget -
2e kwartaalrapportage 0 % van totale budget 0 % van totale budget
3e kwartaalrapportage 0 % van totale budget 0 % van totale budget
4e kwartaalrapportage 0 % van totale budget 100 % van totale budget

Diversiteit in aanbod (vanaf 2022 o.b.v. draagkrachtonderzoek)

Deze indicator zal voor het eerst eind 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek.

Boekwerk 2021 2022
4e kwartaalrapportage 0 Aantallen 0 Aantallen

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Door Corona vinden in de arbeidsmarkt verschuivingen plaats. Ten opzichte van de gemeenten op de Veluwe, zijn er in Nunspeet iets minder starters.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022 2020
per 30 juni 33 70 -
per 31 december 70 0 50

Aantal ZZP’ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
per 30 juni 1271 1340 1948 2056
per 31 december - - 2021 0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
per 31 december 13260 13970 14300 14410 14480 0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.  De cijfers van  2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
per 31 december 20 10 10 10 1 0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal  kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
per 31 december 10 10 10 10 8 0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van  2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
per 31 december 20 20 10 10 18 0

Indicatoren team Sociaal

Terug naar navigatie - Indicatoren team Sociaal
Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het aantal meldingen schuldhulpverlening stagneer in het 3e kwartaal 2023. Dit kan verschillende oorzaken hebben (bv. dat er meer schulden vroegtijdig worden aangepakt door de aanpak vroegsignalering, maar ook doordat veel mensen de energietoeslag hebben gebruikt om grotere schulden en achterstanden te voorkomen).

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 5 6 7 13 13 7
2e kwartaalrapportage 14 7 18 14 18 12
3e kwartaalrapportage 17 27 28 28 22 12
4e kwartaalrapportage - - - - 25 0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 7 16 26 36 46 45
2e kwartaalrapportage 12 20 32 43 52 50
3e kwartaalrapportage 15 23 35 42 48 50
4e kwartaalrapportage - - - - 49 0

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De energietoeslag is in deze cijfers niet meegenomen. Dit zou, gezien het hoge gebruik van deze regeling, een zeer scheef beeld opleveren.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 567 621 608 582 529 563
2e kwartaalrapportage 609 659 666 569 569 592
3e kwartaalrapportage 657 705 696 598 616 603
4e kwartaalrapportage - - - - 590 0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 140 128 133 137 163 195
2e kwartaalrapportage 139 121 135 151 178 195
3e kwartaalrapportage 141 127 143 144 178 191
4e kwartaalrapportage - - - - 195 0

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: i.v.m. een fout in de registraties in het klantvolgsysteem zijn de cijfers van 2022 niet goed geregistreerd. Inmiddels is dit probleem verholpen en kunnen de juiste cijfers worden toegevoegd. De cijfers van Q1 en Q2 zijn daarom gerectificeerd (was respectievelijk 270 en 236, en is nu 289 en 477).

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 305 278 350 293 242 289
2e kwartaalrapportage 550 573 681 488 510 477
3e kwartaalrapportage 748 873 1000 808 718 840
4e kwartaalrapportage - - - - 973 0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

 

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 393 354 352 391 306 375
2e kwartaalrapportage 347 347 358 409 349 381
3e kwartaalrapportage 343 349 371 421 394 382
4e kwartaalrapportage - - - - 416 0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 381 343 327 340 331 334
2e kwartaalrapportage 372 321 311 423 351 340
3e kwartaalrapportage 360 320 321 427 380 335
4e kwartaalrapportage - - - - 362 0