Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2016-2019
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019/2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2015-2018 (herziening eind 2018)
  • Veiligheidsstrategie 2015-2018 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Politie Oost-Nederland

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 0,25 0,65 0,65
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 0,63 0,09 0,5
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 1,77 1,96 1
Diefstallen uit woningen Aantal per 1.000 inwoners 2,18 2,26 1,96
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners 2,58 2,8 2,6
*Indicator niet bekend