Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.1 Samenkracht en burgerparticipatieToelichting

R
Geld

Bij inburgering nieuwkomers was sprake van budgettair neutraal ramen. Vanaf 2018 echter zijn de baten een onderdeel binnen de algemene uitkering Gemeentefonds. De baten dienen als gevolg van het loslaten van dit budgettair neutraal ramen structureel met € 97.400 te worden verlaagd.