Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

1.3 Inkomensregelingen

1.3 InkomensregelingenToelichting

R
Geld

Vanwege een daling van het aantal uitkeringen wordt op basis van het eerste kwartaal 2019 een  onderschrijding op de begroting 2019 van circa € 150.000,-- verwacht.  De rijksbijdrage (BUIG) is in het eerste kwartaal vanwege de economische ontwikkelingen voor 2019 met ruim € 200.000,-- verlaagd. De loonkostensubsidies  als gevolg van meer plaatsingen van uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking vallen hoger uit de geraamd.  Wij adviseren de loonkostensubsidies (6610005) in de begroting 2019 te verhogen met € 100.000,-- en de uitkeringen Participatiewet (6610000) te verlagen met € 100.000,--.  Bovengenoemde verwachting is een voorzichtige voorspelling omdat ook de rijksbijdrage in de loop van het jaar op basis van de economische ontwikkelingen verder kan worden verlaagd.