Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

1.5 Arbeidsparticipatie

1.5 ArbeidsparticipatieToelichting

O
Geld

Er zijn meer mensen geplaatst met een arbeidsbeperkingen waardoor de begeleidingskosten hoger uitvallen dan geraamd. Over 2019 wordt een overschrijding verwacht van circa € 50.000,--. tegenover de stijging van de begeleidingskosten staat een verlaging op de uitkeringen  onder 1.3 Inkomensregelingen.