Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-Toelichting

De verwachting is dat bij de zogeheten voorjaarsnota gemeenten voor 2019 en voor latere jaren een extra uitkering zullen ontvangen voor het onderdeel Jeugd omdat het merendeel van de gemeenten kampt met flinke zorgtekorten.
Het tekort voor 2019 zal (volgens prognose) uitkomen op € 1,4 mln. Lokaal en regionaal wordt stevig ingezet op een set van maatregelen en acties om dit tekort terug te dringen.  Deze maatregelen moeten op korte en langere termijn vruchten afwerpen. In de vervolgrapportages wordt u daarover nader geïnformeerd.

Voor de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel is gezamenlijk door de gemeenten en het Rijk een transformatieplan 2018-2020  opgesteld en daar aan gekoppeld een fonds opgericht. De bijdrage van het Rijk leidt tot de aanpassing van de raming voor een bedrag van € 63.848 voor 2019 en 2020.

--
Tijd
R
Geld