Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

2.1 Openbaar onderwijs

2.1 Openbaar onderwijsToelichting

O
Geld

Op taakveld 2.1 openbaar onderwijs is de onderschrijding verklaarbaar omdat VSO De Ambelt geen gebruik meer maakt van de gymlokaties in Nunspeet. Deze school maakte gebruik van de sporthal Feithenhof en (in grote mate) van sportzaal Op de Heide in Elspeet. Een grote vrijvallende kostenpost is het vervoer van deze leerlingen naar de genoemde accommodaties. Bij de 2e hoofdlijnenrapportage zal een reële inschatting worden gemaakt om structureel een bedrag af te ramen.