Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

2.2 Onderwijshuisvesting

2.2 OnderwijshuisvestingToelichting

O
Geld

Bij de jaarrekening van 2018 is binnen taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting geconstateerd dat er sprake is van een onderschrijding als gevolg van het vertrek van VSO de Ambelt uit Nunspeet.  De consequentie voor budgetten zullen we in de tweede hoofdlijnrapportage nader bezien.