Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

4.1 Volksgezondheid

4.1 VolksgezondheidToelichting

R
Geld

Op het onderdeel GGD Gerle-IJssel  wordt een overschrijding verwacht van € 36.500 als gevolg van het niet doorgaan van de zienswijze uit Nunspeet om een bezuiningingstaakstelling te realiseren.  Bij de overige GGD-gemeenten was geen draagvlak om tot een dergelijke bezuiniging over te gaan, waardoor de bezuiniging niet doorgevoerd is in de begroting van de GGD NOG en er sprake is van een overschrijding op de begroting van gemeente Nunspeet.