Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

4.2.2 Riolering OR

4.2.2 Riolering ORToelichting

Uit rioolinspectie is gebleken dat een gedeelte van het riool van de Jan Topweg op korte termijn gerenoveerd dient te worden. De verwachting is dat deze renovatiekosten vooralsnog kunnen worden gedekt uit het taakveld Riolering. In de 2e hoofdlijnenrapportage wordt hier op teruggekomen.

--
Tijd
O
Geld