Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

4.4.3 Milieubeheer VTH

4.4.3 Milieubeheer VTHToelichting

Op 4 december 2018 zijn de vergaderstukken voor AB ODNV in college geweest. Daarbij is besloten in te stemmen met de 4e begrotingswijziging ivm structurele stijging sloopmeldingen 2018 en 2019 en de daarmee gepaard gaande kosten a € 29.912 mee te nemen bij de eerste hoofdlijnrapportage 2019.

--
Tijd
R
Geld