Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

5.5 Openbaar Vervoer

5.5 Openbaar VervoerToelichting

R
Geld

Binnen het taakveld openbaar vervoer is in 2018 een grote overschrijding van €250.000  ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door een nieuwe verdeling van de kosten door de gehele begroting van de gemeente Nunspeet. Zo is er een voordeel ontstaan op taakveld 2.3  schoolzwemmen en leerlingenvervoer. Als gevolg van een forse toename van het aantal ritten, de prijsstijging en de lagere bijdrage van de Provincie is het noodzakelijk de raming voor 2019 te verhogen met € 200.000. Bij de 2e hoofdlijnenrapportage zal een reële inschatting worden gemaakt van de werkelijke kosten.