Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

6.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.1 Crisisbeheersing en brandweerToelichting

O
Geld

In de vergadering van het Algemeen bestuur van 28 maart jl. is besloten begrotingswijziging 2019-16 ter kennisname aan te bieden aan de raden. Deze begrotingswijziging leidt voor de gemeente Nunspeet tot een extra bijdrage aan de VNOG van € 156.000,--. In afwachting van de uitkomst over de ingebrachte zienswijze  voor deze extra bijdrage zal hier in een latere fase over worden gerapporteerd.