Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeMToelichting

Op 11 december 2018 besloten over het bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021. De bijdrage 2019 ad. €  21.000 voor dit programma wordt als tekort verwerkt in de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 (de bijdragen 2020 en 2021 worden meegenomen als nieuw beleid voor de Programmabegroting 2020-2023).

--
Tijd
R
Geld