Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

9.3 Beheer overige gebouwen en gronden

9.3 Beheer overige gebouwen en grondenToelichting

Lasten
Dit taakveld heeft een overschrijding van € 35.000,--. Oorzaak hiervan zijn hogere onderhoudskosten voor gemeentewoningen en gemaakte kosten voor opstellen van vastgoedbeleid.

Baten
Er zijn meer baten gerealiseerd op dit taakveld op de onderdelen pachten voor gronden en erfpacht. Totaal zijn er € 50.000,-- meer baten gerealiseerd.

--
Tijd
G
Geld