Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

9.4.1  Overhead, ondersteuning organisatie, BeMToelichting

Vanaf 2018 is geen sprake meer van uitnames uit het gemeentefonds voor rechtstreekse betalingen aan derden (denk aan VNG en AenO fonds). Bij taakveld 9.7 Algemene uitkering is een stelpost voor deze bijdrage geraamd. De gemeentelijke bijdrage aan de VNG voor het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering is € 68.000,--. Abusievelijk is deze structurele wijziging uit 2018 niet meegenomen in de programmabegroting 2019-2022.

--
Tijd
R
Geld