Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

9.5 Treasury

9.5 TreasuryToelichting

De dividenden 2018 van Alliander, Vitens en BNG worden verantwoord in 2019.

BNG

Over 2018 heeft de gemeente een dividend ontvangen van afgerond € 214.000,-. In de begroting 2019 is een dividendinkomst geraamd van € 250.000,-. Per saldo heeft de gemeente afgerond € 36.000,- minder ontvangen dan geraamd.

Vitens

De dividenduitkering van Vitens is op dit moment nog niet bekend en zal bij een grote afwijking in een eerstvolgende rapportage worden meegenomen.

Alliander

Over 2018 heeft de gemeente een dividend ontvangen van afgerond € 372.000,-. In de begroting 2019 is een dividendinkomst geraamd van € 311.000,-. Per saldo heeft de gemeente afgerond € 61.000,- meer ontvangen dan geraamd.

 

Per saldo is voor de deelnemingen € 25.000,- meer ontvangen dan geraamd. Voorgesteld wordt dit voordelige resultaat bij de eerste hoofdlijnenrapportage te verwerken.

--
Tijd
R
Geld