Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen

(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Voor meer samenhang in de toegang tot de jeugdhulp wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen het CJG en de huisartsen in Nunspeet. Nu de kosten van de jeugdhulp voor met name de GGZ hulp blijven stijgen willen we een pilot starten om de toegang tot de duurdere specialistische GGZ hulp af te vangen bij de huisartsen via een praktijkondersteuner GGZ Jeugd (WO-niveau) en/of een jeugdgezinswerker. Huisartsen hebben een vertrouwensfunctie en veel ouders gaan bij vragen toch eerst naar de huisarts. De bedoeling is dat kinderen en ouders een sneller en beter passend antwoord krijgen op hun ondersteuningsvraag. Goede voorbeelden hiervan (o.a. Zwolle en Kampen) laten zien dat de doorverwijzing met 50 tot 80% afneemt. De ondersteuning wordt laagdrempeliger en voorkomt stigmatisering.

Het voorlopige plan ziet er lokaal als volgt uit.

 1. Faciliteer in schrijven plan
 2. Regel dit project in maximaal 2 of 3  bijeenkomsten
  1. Welke informatie heeft achterban (vooraf ophalen)
  2. Welke informatie is nodig (gezamenlijk bepalen)
  3. Wat is nodig om op zelfde level tot een oplossing te komen
 3. Huisartsen moeten worden ontzorgd
  1. wat willen we bereiken,
   1. Snelle interventie
   2. Brede triage
   3. Normaliseren
    1. Licht bij Basis GGZ
    2. Onderbehandeling? Als bij huisarts en CJG te lang blijft sudderen
    3. Overbehandeling? Als max. behandeling wordt ingezet door GGZ
   4. Behandel ook (juist) ouders en niet alleen kind
  2. hoe gaan we dat praktisch regelen en
  3. nascholing POH-GGZ / Jeugdgezinswerker (JGW)
 4. Deelnemers projectgroep: JGZ, CJG, gemeente, huisartsen, projectleider, zorgverzekeraar, GGZ aanbieders (1, 2, 2, 2, 1,1,2)Toelichting

R
Kwaliteit

De realisering van een POH GGZ vraagt meer tijd en aandacht dan van tevoren is ingeschat. De wederzijdse verwachtingen liggen nog niet op één lijn en de komende tijd zal daarom gezocht worden naar een werkwijze die voor iedereen acceptabel en werkbaar is. Een collegevoorstel voor de inzet van de POH GGZ zal in mei 2019 aangeboden worden.

R
Tijd

Geplande startdatum was uiterlijk 1 juli 2019. Als blijkt dat er nog een financieel voorstel richting de raad nodig is dan komt deze termijn in gevaar.