Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

Renoveren Boaz-Jachinschool.

Renoveren Boaz-Jachinschool.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de herontwikkeling van de onderwijshuisvesting in Elspeet gepland. Na onderzoek van het voorkeurscenario (huisvesting 2 scholen op één locatie inclusief kinderopvang) is geconcludeerd dat gezamenlijke huisvesting niet mogelijk is. Daarom is overgegaan tot uitwerking van een alternatief scenario. Een van de betrokken scholen betreft de Boaz-Jachinschool te Elspeet. In het uit te werken scenario is voor deze school gekozen voor renovatie. De renovatie van het schoolgebouw wordt in de komende periode uitgewerkt.

2019 2020 2021 2022
uitvoeren renovatie schoolgebouw      Toelichting

De huidige planning gaat uit van een start van de verbouw in het tweede halfjaar 2019. Afronding van de verbouwing staat gepland voor 2e kwartaal 2020. Ingebruikname kan dan plaatsvinden met ingang van schooljaar 2020/2021.

G
Kwaliteit
O
Tijd