Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen)

Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen)
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

In de begroting is € 1800,- beschikbaar voor het schoonhouden van fietsenstallingen bij bushaltes, bebording. Dat bedrag is ontoereikend om de zaken met de gewenste frequentie schoon te houden. Het betreft o.a. de fietsenstallingen aan de Uddelerweg, Elburgerweg, Frisoplein en Enkweg

 Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd
--
Geld