Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid

Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Icare is aangewezen om de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen uit te voeren. Het aantal zuigelingen is de afgelopen jaren toegenomen. Ook de loonkosten zijn als gevolg van het stijgend aantal zuigelingen ( en de cao-afspraken) toegenomen. Er is structureel te weinig in de begroting van de gemeente Nunspeet opgenomen voor de uitvoering van deze taak.

Icare heeft een meerjarenbegroting opgesteld gebaseerd op een nieuwe begrotingsopzet. Doordat er in de begroting vanuit wordt gegaan dat door iedere gemeente in de regio een zelfde bedrag per kind wordt betaald, treedt er tussen gemeenten een verschuiving in kosten op. Voor Nunspeet valt dit wel gunstig uit, maar dit is onvoldoende om het gat in de begroting te dichten. Verantwoording vindt jaarlijks plaats. Afrekening na 2021. Op basis van het begroot aantal kinderen en het tarief per kind is het noodzakelijk dat er extra geld beschikbaar gesteld wordt voor de JGZ om het basistakenpakket  te realiseren. De overige gemeenten hebben reeds ingestemd met de nieuwe begrotingsopzet.

Een klein deel van het tekort kan opgevangen worden via het maatwerkdeel JGZ.

 

 

 Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd
--
Geld