Meer
Publicatiedatum: 19-06-2019

Inhoud

Terug

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-01-2019
Einddatum: 30-12-2022

Het is van belang binnen de gemeente te komen tot een integrale aanpak van de veiligheidsproblemen en hiervoor een gestructureerd beleid, in de vorm van een integraal veiligheidsplan, vast te stellen. Door alle aspecten van veiligheid onder één paraplu samen te brengen wordt inzichtelijk gemaakt op welke beleidsterreinen veiligheid speelt en wie er zoal mee te maken hebben. Het huidige Integrale veiligheidsplan (IVP) loopt tot en met 2019. Samen met de gemeenten van het politieteam Veluwe Noord, de politie en het OM zal in 2019 een IVP 2020-2023 worden opgesteld.

2019 2020 2021 2022

Voorbereiden opstellen IVP 2020-2023
in 4e kwartaal  vaststellen IVP (door de gemeenteraad)

uitvoering geven aan IVP uitvoering geven aan IVP uitvoering geven aan IVP
evalueren van het IVPToelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd