Meer
Publicatiedatum: 15-09-2017

Inhoud

Terug

1.3 Inkomensregelingen

1.3 InkomensregelingenToelichting

R
Geld

Net zoals afgelopen jaren wordt er een tekort verwacht t.o.v. de begroting P-wet.  Omdat wij nu achteraf meer ontvangen van het ministerie dan in de begroting is opgenomen lijkt het tekort t.o.v. vorige jaren terug te lopen. Thans wordt nog een tekort geraamd van 3,9% tegenover 7,55% in 2016

Wat betreft het minimabeleid wordt een tekort verwacht van € 55.755,-- incidenteel.  Voor 2016 is tussentijds de begroting hiervoor aangepast. Deze verhoging voor 2017 is niet doorgezet. Daarmee is het een structureel probleem dat aangepast is voor de begroting 2018. Voor 2017 zal de begroting hierop aangepast moeten worden.  De wijzigingen rond het minimabeleid zijn op 29-6-2017 vastgesteld door de raad in de Armoedenota 2017-2018. Via de stelpost Algemene uitkering wordt de stelpost armoedebestrijding jongeren/ouderen van € 94.000 overgeheveld naar  taakveld Minimabeleid.