Meer
Publicatiedatum: 15-09-2017

Inhoud

Terug

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) DienstverleningToelichting

R
Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Wmo. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij taakveld Maatwerkvoorzieningen Wmo voor de WMO (nieuwe taken) in totaal met € 103.000,- worden verhoogd.