Meer
Publicatiedatum: 15-09-2017

Inhoud

Terug

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFOToelichting

R
Geld

Het verwachte tekort op de personeelskosten 2017 bedraagt afgerond € 171.000,-- incidenteel. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere werkgeverslasten. Met name het werkgeversdeel van de pensioen- en VUT-premies zijn fors hoger dan begroot. Voorgesteld wordt de begrote personeelskosten 2017 incidenteel met € 171.000,-- te verhogen.